Doktor Paweł Ponichtera

Treści zawarte w ofercie szkoleniowej są skierowane do osób posiadających wykształcenie w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia oraz profesjonalistów, zajmujących się używaniem lub obrotem wyrobami medycznymi w ramach czynności zawodowych. Potwierdzam, że należę do tej grupy.

TAK

NIE